معرفی خمیرپلیمری آبی روشن آرتینا کد 271


خمیرآرتینا هواخشک بوده وحلال اصلی آن آب می باشد.سایر حلال های آن ازنوع حلال استفاده شده درصنایع غذایی وداروئی وغیرحساسیت زا می باشد.بسته بندی درسلفون متالیزوهوای داخل بسته بندی تخلیه گردیده .زمان نگهداری درصورت بازشدن ازبسته بندی ونگهداری صحیح درچند لایه نایلون حدود 6 ماه ودرصورت خارج نشدن ازبسته بندی حدود 8 ماه می باشد .جهت ترک برنداشتن دست سازه خود توجه نمائید که هنگام ساخت مدل هیچگونه ترک وخطی به روی مدل باقی نماند.