بسته بندی 250 گرمی خمیرپلیمری آرتینا
  بسته بندی 250 گرمی خمیرپلیمری آرتینا
   این خمیر از رزین های اکریلیک وبرخی مواد پلیمری ساخته شده وهواخشک می باشد .حلال های موجود درآن ازنوع غیر سمی وازنوع حلال ها ی استفاده شده درصنایع غذایی ،داروئی می باشد.این خمیر با رنگهای متفاوت ودوگروه اصلی وترکیبی ارائه می گردد.
   خمیر پلیمری آرتینا
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده