خمیر پلیمری سبز فتالوسین آرتینا کد 266
خمیر عروسک سازی

  • قیمت برای شما : ۵۰,۰۰۰ تومان عدد
اضافه به سبد خرید

معرفی خمیر پلیمری سبز فتالوسین آرتینا کد 266


خمیرآرتینا هواخشک بوده وحلال اصلی آن آب می باشد.سایر حلال های آن ازنوع حلال استفاده شده درصنایع غذایی وداروئی وغیرحساسیت زا می باشد.بسته بندی درسلفون متالیزوهوای داخل بسته بندی تخلیه گردیده .زمان نگهداری درصورت بازشدن ازبسته بندی ونگهداری صحیح درچند لایه نایلون حدود 3 ماه ودرصورت خارج نشدن ازبسته بندی حدود 8 ماه می باشد .جهت ترک برنداشتن دست سازه خود توجه نمائید که هنگام ساخت مدل هیچگونه ترک وخطی به روی مدل باقی نماند.