معرفی سیم فنری (جای عکس ویادداشت)سیم فنری : جنس استیل
سایز سیم : 12 سانت
کاربرد : جای عکس ویادداشت
محصول کشور ایران