معرفی قلم 9 تکه


قلم 9 تکه  :جنس پلاستیک وکاربردآن  کمک به فرم دادن به انواع خمیر ( پلیمری ،  ایتالیایی ،  چینی و فوندانت ).هر قلم ازدوسرتشکیل شده است . طول هر قلم حدود 15 سانتی متر می باشد.