قالب وینر و کاتر گل کیهان از جنس سیلیکون واستیل وینر به  ( طول 4.5 سانتی متر) وکاتر ها به طول ( 3 ، 4.5 ، 5 ، و 6 سانتی مت )  .کاربرد ساخت وینر وکاتر گل کیهان  با انواع خمیر ( پلیمری ،فوندانت ، ایتالیایی و چینی ) .