کاتر گل لیلیوم 2  عددی از جنس استیل  در 2 سایز 7و 8.5 سانت .ازاین کاتر برای  ساخت گل  لیلیوم با انواع خمیر (  پلیمری ، فوندانت ، ایتالیایی وچینی ) استفاده می گردد.