معرفی سرسوئیچی شماره 2.5
 تعداد : 1 عدد
قطر سرسوئیچی : 2.5 سانتی متر
رنگ: نقره ای
جنس:فلزی