معرفی سرسوئیچی شماره 3
 تعداد : 1 عدد
قطر سرسوئیچی : 3 سانتی متر
رنگ: دودی
جنس:فلزی