پاپیون توری کمربندی سرخ آبی خالدار ازجنس  پارچه  به عرض تقریبی 3.5 سانت مناسب برای تزئینات عروسک های خمیری (پلیمری ،فوندانت ،ایتالیایی وچینی ).