پاپیون کمربندی چهارخانه آبی روشن ازجنس  پارچه  به عرض تقریبی 4 سانت مناسب برای تزئینات عروسک های خمیری (پلیمری ،فوندانت ،ایتالیایی وچینی ).