معرفی کاتر آرتینا کدو

جنس: پلاستیکی
تعداد قطعات : 3
سایز طرح 1 : 6.2*5 سانتی متر
سایز طرح 2 : 3.5*6.5 سانتی متر
سایز طرح 3 : 4*6 سانتی متر
ارتفاع : 1.5 سانتی متر
کاربرد: برش انواع خمیر پلیمری ، چینی ، ایتالیایی ، فوندانت و کوکی
محصول کلبه هنر