خمیرپلیمری سبزترکیبی آرتینا کد268
۱۰۲۰۰۱۰۳۳

  • قیمت برای شما : ۳۹,۰۰۰ تومان عدد
اضافه به سبد خرید

معرفی خمیر پلیمری رنگ سبز ترکیبی آرتینا کد 268


خمیرآرتینا هواخشک بوده وحلال اصلی آن آب می باشد.سایر حلال های آن ازنوع حلال استفاده شده درصنایع غذایی وداروئی وغیرحساسیت زا می باشد.بسته بندی درسلفون متالیزوهوای داخل بسته بندی تخلیه گردیده .زمان نگهداری درصورت بازشدن ازبسته بندی ونگهداری صحیح درچند لایه نایلون حدود 6 ماه ودرصورت خارج نشدن ازبسته بندی حدود 8 ماه می باشد .جهت ترک برنداشتن دست سازه خود توجه نمائید که هنگام ساخت مدل هیچگونه ترک وخطی به روی مدل باقی نماند.